สเปนจะหาทางขัดขวางลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชของกาตาโลเนีย

สเปนจะหาทางขัดขวางลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชของกาตาโลเนีย

สเปนกำลังหาทางขัดขวางการลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชของแคว้นกาตาโลเนีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ หลังจากรัฐสภากาตาโลเนียผ่านร่างกฎหมายเปิดทางให้จัดลงประชามติในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

นางโซรายา แซนซ์ เด ซานตามาเรีย รองนายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวก่อนที่รัฐสภากาตาโลเนียผ่านร่างกฎหมายเมื่อวานนี้ว่า รัฐบาลได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญประกาศให้การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นโมฆะ และได้ตำหนิรัฐสภากาตาโลเนียที่รีบเร่งลงมติโดยแทบไม่ได้อภิปรายว่าเป็นการใช้กำลังที่แสดงถึงการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ ด้านอัยการสเปนกล่าวว่า จะยื่นฟ้องข้อหาขัดขืนกับประธานสภากาตาโลเนียและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ที่ปล่อยให้มีการลงมติ ก่อนหน้านี้ประธานสภากาตาโลเนียทวีตว่า ขอเรียกร้องให้ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 12 คน ถูกประกาศว่าขาดคุณสมบัติเพราะส่วนใหญ่แต่งตั้งโดยพรรคประชาชนของนายกรัฐมนตรีมารีอาโน ราฆอย อันเป็นการขยายอำนาจของรัฐที่หมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงไปแล้ว

แคว้นกาตาโลเนียมีประชากร 7.5 ล้านคน มีภาษาและวัฒนธรรมกาตาลันของตนเอง ครองส่วนแบ่งเศรษฐกิจสเปน 1 ใน 5 ชาวกาตาลันรู้สึกว่าจ่ายภาษีให้รัฐบาลกลางมากกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้การแยกตัวเป็นเอกราชถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญทางการเมือง ผลหยั่งเสียงชาวกาตาลันพบว่า ผู้ต้องการแยกตัวและไม่ต้องการแยกตัวมีจำนวนพอ ๆ กัน และร้อยละ 70 ต้องการให้จัดการลงประชามติเพื่อยุติปัญหา รัฐบาลกาตาโลเนียเคยจัดการลงประชามติเชิงสัญลักษณ์มาแล้วในปี 2557 มีผู้ไปลงคะแนน 2.3 ล้านคนจากผู้มีสิทธิทั้งหมด 5.4 ล้านคน ผลคะแนนกว่าร้อยละ 80 ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปน.- สำนักข่าวไทย