พระธาตุดอยปูเข้า

พระธาตุดอยปูเข้า

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำรวกบนดอยเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ดอยเชียงเมี่ยง และเพราะความเก่าแก่ของวัด ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน จึงได้มีการจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งคู่จังหวัดเชียงราย

น่าชม
• พระวิหารที่มีอายุกว่าพันปี ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ รวมทั้งพระเจ้าเชียงแสนองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นภายหลัง
• พระพุทธรูปพระเจ้าเชียงแสนองค์เก่าที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่อดีต ประดิษฐานอยู่นอกพระวิหาร ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงพระวรกายบางส่วนให้ได้กราบสักการะบูชาเท่านั้น
• พระธาตุดอยปูเข้า บนยอดดอยเชียงเมี่ยง ซึ่งปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น และดอยเชียงเมี่ยงแห่งนี้ยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์งดงามของสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นรอยต่อชายแดน3ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมาร์

ตำนานแห่งพระธาตุ
ตามตำนานเล่าว่าพระธาตุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ.1302 ในรัชสมัยของพระยาลาวเก้าแก้วเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงินยาง ในสมัยที่พระองค์ยังทรงเยาว์วัยนั้น มีปูยักษ์ 2 ตัว เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน พระยาระวะจักรราช พระราชบิดาของพระองค์ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายได้มอบหมายให้พระองค์มาปราบปูยักษ์ และในที่สุดก็จับได้ตัวหนึ่ง ส่วนอีกตัวหนีลงไปใต้ภูเขา ครั้นพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ได้สร้างพระธาตุปิดทางปูเอาไว้ ทำให้พระธาตุแห่งนี้มีชื่อว่าพระธาตุปูเข้า นอกจากนี้ยังมีตำนานกล่าวไว้ว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้นเคยเสด็จมายังบริเวณนี้และได้ทำนายไว้ว่า ในอนาคตที่แห่งนี้จะมีชื่อว่าดอยปูเข้าและจะมีความเจริญในภายภาคหน้า สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5378 4224 และ 08 1706 0311
/ขอบคุณ ททท